بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 كارگزاري سهام گستران شرق 900 %90.00
2 شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن 100 %10.00